×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM

BÜTÇE VE MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ

1 Müdür,1 Müdür yardımcısı,  1 şef ve 2 memur olmak üzere beş  personelden oluşan müdürlüğümüz Üniversitemizin, Akademik yıl bütçesinin hazırlanması, Bütçe işlemlerinin gerçekleştirilmesi, Bütçe kesin hesabının hazırlanması ile birlikte Genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde mali nitelikteki ve para ile ifade edilebilen işlemlere ilişkin anlamlı ve güvenilir bilgileri sağlayacak biçimde bu işlemlerin muhasebeleştirilmesi, İlgili mevzuatlar çerçevesinde beyan edilecek vergilerin beyanı ve ödenmesi, Üniversiteye ait gelir ve giderlerin takip edilmesi, tahsilat ve ödemelerin yapılması, öğrencilerin Öğrenim ücretlerinin cari hesaplarda takip edilmesi ve akademik yıl sonunda üniversiteye ait mali tabloların hazırlanması hizmetlerini yürütür.