×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM

BÜTÇE VE MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ

Müdürlüğümüz Üniversitemizin, Akademik yıl bütçesinin hazırlanması, Bütçe işlemlerinin gerçekleştirilmesi, Bütçe kesin hesabının hazırlanması ile birlikte Genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde mali nitelikteki ve para ile ifade edilebilen işlemlere ilişkin anlamlı ve güvenilir bilgileri sağlayacak biçimde bu işlemlerin muhasebeleştirilmesi, İlgili mevzuatlar çerçevesinde beyan edilecek vergilerin beyanı ve ödenmesi, Üniversiteye ait gelir ve giderlerin takip edilmesi, tahsilat ve ödemelerin yapılması, öğrencilerin Öğrenim ücretlerinin cari hesaplarda takip edilmesi ve akademik yıl sonunda üniversiteye ait mali tabloların hazırlanması kapsamında,

 

 1. Üniversitenin akademik yıl  bütçesini  hazırlamak,
 2. Akademik yıl bütçesinin uygulanmasına ilişkin esaslar dahilinde bütçe işlemlerini yürütmek ve kayıtlarını tutmak,
 3. Tahakkuk ve gelir işlemlerini yürütmek.
 4. Üniversitenin aylık olarak faaliyet ve mali durum raporu’nu hazırlamak ve sunmak,.
 5. Banka hesapları ile ilgili mutabakatları yapmak.
 6. Denetimlerde ilgili belgeleri yada raporları düzenlemek ve sunmak.
 7. Öğrenci ücretlerinin tahsili ve cari hesaplarda takibini yapmak.
 8. Öğrenci ve diğer cari hesap kayıtlarını yapmak.
 9. Alınan mal/hizmet karşılığı bedellerinin ödemelerinin yapılması, bilgilendirilmesi; fatura sürecini yürütmek ve sonlandırmak.
 10. Üniversitenin Vergi “KDV, Muhtasar, Damga vergisi beyannamelerini düzenlemek, ödenmesini sağlamak  ve e-fatura, e-Arşiv Fatura, e-Defter gibi Gelir İdaresine” yapılması gereken bildirimleri yapmak.
 11. Mevzuatlara uygun olarak muhasebe ve finans hizmetlerini yürütmek
 12. Üniversiteye ait tüm mal ve hizmet alımlarının faturalarını yasal mevzuata uygun olarak genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri doğrultusunda muhasebe sistemine kaydetmek
 13. Akademik yıl sonunda Üniversiteye ait mali tablo ve raporları hazırlamak,
 14. Akademik yıl sonunda Üniversitenin bütçe kesin hesabını hazırlamak
 15. Üniversitenin yatırım işlerini takip etmek.
 16. Üniversitenin yasal defterlerini kağıt veya elektronik ortamda kayıtlarını tutmak,
 17. Kurum bünyesinde yürütülmekte olan projelerin mali işlemlerini yürütmek,
 18. Dönemler halinde öğrenci faturalarının düzenlenmesi ve cari hesaplar ile muhasebe kayıtlarına aktarılmasını sağlamak.
 19. Ödeme ve Tahsilat Programlarını yapmak,
 20. Bankalar ile olan finansal ilişkileri yürütmek,
 21. Kurum performansına ve değerine katkı sağlamak
 22. Bütçe ve Mali İşler Daire Başkanlığı tarafından verilecek benzer görevleri yerine getirmek.

.