İletişim

Uhdesinde İsmail  DİLBAZ e-mail
Tel: 233 10 97  
Müdür Yardımcısı Ali SARAÇ  
Tel: 233 10 94  
Şef Fırat ARMAN  
Tel: 233 11 51  
Memur Tuba AÇIKGÖZ  
Tel: 233 11 00  
Şef: Hülya  ÖZTEP (KULABAŞ)  
Tel: 233 11 50